Kezdőlap

Miskolczy Gyula (Szeged, 1892. okt. 14.Bécsújhely, 1962. júl. 6.): levéltáros, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja (1933). Egy.-i tanulmányait Bp.-en, Lipcsében és Münchenben végezte. 1913-ban a bp.-i egy.-en bölcsészdoktorrá avatták. 1914-ben a bécsi udvari levéltárban kezdte működését. Az I. világháborúból visszatérve, 1921-től a Bécsi Magyar Intézet, 1922-től Bp.-en az Országos Levéltár szolgálatában állott. 1925-től mint külügymin. titkár ismét Bécsben működött mint a magyar levéltári delegáció tagja. 1928.-ban a bp.-i tudományegy. magántanárrá képesítette. 1930-tól a Római Magyar Intézet vezetője és a római egy.-en a magyar történet rendes tanára. 1935-től a bp.-i egy. bölcsészkarán ny. r. tanár és egyidejűleg a bécsi Collegium Hungaricum vezetője, a bécsi egy. előadója. 1948-ban végleg Bécsben telepedett le és haláláig az egy. tiszteletbeli tanára volt, Különösen a horvát kérdéssel, az Osztrák- Magyar Monarchia 19. sz.-i történetével foglalkozott konzervatív nacionalista szellemben. – F. m. A horvát kérdés története és irományai a rendi állam korában (I – II., Bp., 1927 – 28); A kamarilla a reformkorszakban (Bp., 1938); A magyar nép történelme a mohácsi vésztől az első világháborúig (Róma, 1956); Ungarn in der Habsburger-Monarchie (Wiener Historische Studien, V. Wien-München, 1959) – Irod. Wagner, Hans: Julius M. (1892 – 1962) (Mitteilungen des Österreichischen Staatsarchivs, XV. Wien, 1962).