Kezdőlap

Miskolczy István (Szeged, 1881. szept. 1.Bp., 1937. dec. 1.): történész, piarista tanár. A bp.-i egy.-en tanult. A váci, majd a bp.-i piarista gimn. tanára, a szegedi egy.-en magántanár, majd a bp.-i egy. bölcsészkarán c. rk. tanár volt. Középkori m. és egyetemes történelemmel foglalkozott, különösen az Anjou-korral. – F. m. Bajtay J. Antal (Bp., 1914); Magyarország az Anjouk korában (Bp., 1923); A középkori kereskedelem története (Bp., 1926); Magyar-olasz összeköttetések az Anjouk korában (Bp., 1937); Egykorú vélemény II. József reformterveiről (Bp., 1937). – Irod. Balanyi György: M. I. 1881 – 1937 (Századok, 1938); Balanyi György: M. I. (Magyar piaristák a XIX. és XX. században. Szerk. Balanyi György, Bp., 1942.)