Kezdőlap

Miszti László (Józsefháza, 1915. jan. 4.Bp., 1986. aug. 23.): könyvtáros, irodalomtörténész, műfordító. Középisk. tanulmányait a zilahi kollégiumban végezte. A kolozsvári egy.-en szerzett m.-román szakos tanári diplomát 1939-ben. A magyar tragikumelmélet története (Kolozsvár, 1942) c. értekezésével szerzett bölcsészdoktori diplomát. 1943-tól katona, a hadifogságból 1947-ben tért haza. 1947-1951 között az OSZK munkatársa, 1951-1954 között a bp.-i Pedagógiai Főisk. könyvtári tanszékének vezetője. 1954-1957 között a pécsi Egy.-i Könyvtár ig.-ja, 1957-től a Marx Károly Közgazdasági Egy. Könyvtárának ig.-h.-e, 1958 év végétől 1971-ig ig.-ja. 1971-1980. júl.-ig, nyugdíjba vonulásáig a bp.-i Egy. Könyvtár főigazgatóh.-e. Több főiskolai jegyzet szerzője volt. Könyvtártani írásai a Könyvtárosban jelentek meg. Több szépirodalmi művet fordított románból magyarra: A kék hó balladája. Mai moldován költők (Bp., 1976); Moldován elbeszélők (Bp., 1976); Kahána Mózes: Nyugtalan esztendő (Bp., 1977). Meghívott előadóként 1981-82. tanévtől az Eötvös Loránd Tudományegy. román filológiai tanszékén haláláig tartott előadásokat a reformkori román irodalomtörténetből. – M. Általános könyvtártan (Bp., 1952); Katalogizálás elmélete és gyakorlata (Bp., 1952). – Irod. Kese Katalin: M. L. (Egy.-i Lapok, 1986. okt. 20.).