Kezdőlap

Mitrovics Gyula (Sátoraljaújhely, 1841. máj. 16.Debrecen, 1903. jan. 25.): ref. lelkész, tanár. Teológiai tanulmányait Sárospatakon végezte 1865-ben. Itt volt segédtanár 1867-ig. Ezután Heidelbergben, Göttingenben és Zürichben folytatta tanulmányait. Hazatérve, 1868-tól a sárospataki teológiai főisk. tanára. 1876-tól a tiszán inneni egyházkerület al-, 1884-től főjegyzője. 1895- től debreceni lelkész. Történelmi, irodalomtörténeti, utazási, egyházpolitikai cikkei jelentek meg a fővárosi és vidéki lapokban. 1881-ben megalapította és öt évig szerk. a Sárospataki Lapokat. – F. m. Egyházi szónoklattan… (Sárospatak, 1878); A polgári házasság törvényei… (Sárospatak, 1895); Liturgika (Bp., 1903); Összegyűjtött papi dolgozatok (Debrecen, 1906 – 13).