Kezdőlap

Mladiáta A. János (Győr, 1880. máj. 11.Bp., 1957. febr. 25.): haditengerész, hajóépítő mérnök. 1900-ban bevonult a haditengerészethez, s annak ösztöndíjasaként elvégezte a bécsi polytechnikumot. 1903-ban nevezték ki III. osztályú hajóépítő mérnöknek a haditengerészethez. Széles körű tudását és érdeklődését a hadihajózás minden szintjén kamatoztatta: tengeralattjáró- és hajóépítés, gépszerkesztés, vízirepülés, torpedó, akna, lőszer, tüzérség, partvédelem, rádiózás, optika stb. 1918. okt. után hazatért Mo.-ra. Jelentős szerepet játszott a Duna-flotilla újrafegyverzésében. Ezt követően megszervezte a folyamőrség műszaki szolgálatát. Jelentős része volt a magyar folyami és Duna-tengerhajózási úszóegységek megtervezésében és építésében. Érdeme a korszerű m. hajóépítő mérnöki gárda felnevelése. 1945 után teljes visszavonultságban élt Budán. – M. Az átrakodás nélküli folyam-tengeri hajózás eszközei és közgazdasági jelentősége (Bp., 1935); Széchenyi István gróf géniusza és a magyar hajózás (Bp., 1941).