Kezdőlap

Mócsy András (Bp., 1929. máj. 15.Bp., 1987. jan. 20.): régész, epigráfus, ókortörténész, egyetemi tanár, az MTA tagja (l. 1973, r. 1982), Állami díjas (1983). ~ János fia. Apja magángyűjteménye keltette fel érdeklődését a régészet iránt. 1947-51-ben szerzett diplomát Budapesten latin-történelem-régészet szakon. 1951-től a Nemzeti Múz. régészeti osztályán gyakornok, majd segédmuzeológus és muzeológus. 1956-ban kandidátusi fokozatot szerzett. 1959-től az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) régészeti tanszékén adjunktus, 1962-től docensként, 1969-től egy.-i tanárként irányította a római kor régészetének oktatását. 1968-tól a történelemtudomány (régészet) doktora. 1974 s 1976 között rektorhelyettes. 1977-től a régészeti tanszék vezetője. 1983-tól az ókortörténeti tanszék irányítását is átvette. Az MTA filozófiai és történeti osztályának elnökh.-e, 1985-től elnöke volt. Kutatásai kezdetben Pannónia provincia történetére, epigráfiai anyagára és régészeti emlékeire irányultak, később vizsgálatait kiterjesztette a Római Birodalom egészére. Epigráfiai és történeti kutatásaira épülve nevéhez fűződik az ún. bp.-i iskola létrehozása, amely a római személynévanyag új szempontú, számítógépes módszereket is felhasználó, történeti elemzésével szerzett nemzetközi hírnevet. A Dissertationes Pannonicae kiadója, számos hazai és külföldi tudományos társaság és folyóirat szerkesztőbizottság tagja. Tudományos munkásságáért megkapta az ELTE Arany Emlékérmét (1986), a Kuzsinszky- és a Rómer-emlékérmet.– F. m. Die Bevölkerung von Pannonien bis zu den Markomannenkriegen (Bp., 1959); Pannónia története (Barkóczi Lászlóval, Bóna Istvánnal, Bp., 1963); Gesellschaft und Romaniation in der römischen Provinz Moesia Superior (Bp.-Amsterdam, 1970); Savaria, Scarbantia und die Limes-Strecke Ad Flexum-Arwabona (Amsterdam-Bp., 1972); Pannonia and Upper Moesia (London, 1974); németül London-Boston, 1974); Pannónia a korai császárság idején (Bp., 1974); Pannónia a késői császárkorban (Bp., 1974); Salla, Mogentiana, Mursella, Brigetio (Bp.-Amsterdam, 1976); Nomenclator (! ) provinciarum Europae Latinarum et Galliae Gisalpinae cum indice inverso (Bp., 1983); A római név, mint társadalomtörténeti forrás (Bp., 1985); Beiträge zur Namenstatistik (Bp., 1985). – Irod. M. A. (Egy. L., 1987); Bökönyi Sándor: M. A. (Magy. Tud., 1987. 5. sz.).