Kezdőlap

Móczár Miklós (Kiskunfélegyháza, 1884. dec. 3.Bp., 1971. jan. 16.): biológus, pedagógus. Tanítói oklevelet (Kiskunfélegyháza, 1903), polgári isk.-i tanítói képesítést (1906), majd Bp.-en tanítóképző intézeti tanári oklevelet szerzett. Kassán (1909-1919), Kiskunfélegyházán tanítóképző intézeti tanár, a Jászberényi Tanítóképző Intézet ig.-ja (1942-ig). 1912-től folyamatosan jelentek meg állattani, növénytani, mezőgazdasági tankönyvei, értekezései, cikkei 1951-től a Természettudományi Múz. Állattárában mint nyugdíjas tudományos kutató a múz. gyűjteményének feldolgozásában vett részt. Alapító tagja volt a Magy. Rovartani Társ.-nak és az Entomológiai Társ.-nak. 1937-ben Tanügyi főtanácsosi címet kapott. Tudományos munkásságáért megkapta a Frivaldszky-emlékérmet (1962). – F. m. A rovarok száraz úton való kikészítése gyűjtemények számára (Bp., 1909); Vezérkönyv a természetrajz, gazdaságtan és háztartástan tanításához (Bp., 1926); Méhfélék (Bp., 1957); Művészméhek (Bp., 1958); Ősméhek. Földi méhek (Bp., 1960); Karcsúméhek (Bp., 1967). – Irod. M. M. (A Biológia Tanítása, 1971. 3. sz.); M. M. (Módszertani Közl., 1971. 2. sz.).