Kezdőlap

Moenich Károly (Cifer, 1840. okt. 24.Székesfehérvár, 1919. jún. 8.): irodalomtörténeti és nyelvészeti író. Tanulmányait Mohácson, Győrött, Nagyszombatban és Pozsonyban végezte. 1859-ben rövid ideig kat. papnövendék. 1861 – 68-ban mint titkár, majd mint gazdatiszt gr. Zichy Károly szolgálatában állt. 1869 – 73-ban a földművelésügyi min. tisztviselője. 1873 – 1911 között Székesfehérvár levéltárosa. A korabeli lapokba verseket, nyelvészeti, irodalomtörténeti, és gazdasági cikkeket irt. – M. Magyar Írók Névtára (Vutkovich Sándorral, Pozsony, 1876).