Kezdőlap

Móger Dezső (Hosztót, 1931. jan. 14.Bp., 1979. jún. 22.): vegyész, a kémiai tudományok kandidátusa (1963). Oklevelet a bp.-i Eötvös Loránd Tudományegy.-en szerzett 1957-ben. 1957-1959 között az MTA Központi Kémiai Kutató Intézetben dolgozott. 1963-ig aspiráns volt a Szovjetunióban, ahol a Nobel-díjas Ny. Ny. Szemjonov munkatársaként nyert tudományos fokozatot. Kapcsolatban állt Moszkva, Alma Ata, Kijev, Novoszibirszk katalízis-kutatással foglalkozó tudományos intézeteivel. 1963-tól ismét a Közp. Kémiai Kutató Intézetben dolgozott. Elsősorban a homogén és heterogén katalitikus hidrogénezés katalizátoraival, a hidrogénezési folyamatok reakciómechanizmusának, reakciókinetikájának vizsgálatával foglalkozott. Kutatásai során vizsgálta a ciklohexén katalitikus hidrogénezését platina katalizátoron (1960-70), vizsgálati módszert dolgozott ki összetett kémiai reakaciók mechanizmusának megállapítására (1969), foglalkozott a hidrogén adszorpciós állapotaival platinapor katalizátoron (1975), adszorbeált fémekkel módosított platinakatalizátorok előállításával (1976), az etilén hidrogénezésének kinetikai vizsgálatával (1978). – F. m. Ciklohexén hidrogénezés (deuterálás) kinetikájának és mechanizmusának tanulmányozása platina katalizátoron gázkromatográfiás és tömegspektrometriás módszerrel (kandidátusi ért., Moszkva, 1963).