Kezdőlap

Mogyorossy János (Gyula, 1805. szept. 8.Gyula, 1893. máj. 10.): helytörténész. 1828-ban Wenckheim gr. uradalmában gazdatiszt, 1846-tól uradalmi számtartó és a grófi család gyulai levéltárának gondozója. Élénk kapcsolatot tartott az irodalom és tudomány korabeli nagyjaival: Kisfaludy Károllyal, Bajza Józseffel, Döbrentei Gáborral, Kulcsár Istvánnal. Egyik legszorgalmasabb munkatársa volt Nagy Ivánnak, akinek Magyarország családai c. művében ő írta a Békés megyei családok történetét. 1868-ban magángyűjteményét a városi gimn. múz.-ának adományozta, e gyűjtemény képezte alapját az 1874-ben megszervezett Békés vármegyei Múz.-nak. A Békés vm.-i Régészeti és Művelődéstörténelmi Társulat egyik fő szervezője, 1874-től haláláig ig.-ja volt. – F. m. Gyula hajdan és most… (Gyula, 1858); A Wenckheim-Hund család eredete és ivadékai Magyarhonban (Gyula, 1864); Történelmi adatok Szerémi György emlékirataiból (Gyula, 1882); Magyorossy János önéletrajza (Sajtó alá rendezte Dankó Imre. Jelentés a gyulai Erkel Ferenc Múz. 1960. évi munkájából. Gyula, 1961). – Irod. Göndöcs Benedek: Id. M. J. emlékezete (Békés vm.-i Régészeti és Művelődéstört. Társulat Évk. 1893. XII.).