Kezdőlap

Mohácsi Jenő (Mohács, 1886. márc. 28.deportálás közben, 1944. júl. 8.): költő, író, műfordító. Jogi doktorátust szerzett, 1908-ban újságíró lett a Pester Lloyd főmunkatársa. Még mint egyetemista Komjáthy Társ. néven irodalmi kört szervezett, egyik alapítója volt a Tűz c. folyóiratnak. Egyformán írt németül és magyarul, több külföldi német nyelvű lapba dolgozott rendszeresen. Hamu c. darabját (1908) a Thália Társ. mutatta be. Németre fordította a Csongor és Tündét (Vörösmarty), a Bánk bánt (Katona) és Az ember tragédiáját (Madách). (Ez utóbbit 1943-ban Bernben mutatták be). Több opera és dalmű szövegírója. 1936-ban a Kisfaludy Társ. tagjai közé választotta. Titkára, 1942-ben alelnöke volt a m. Pen Clubnak. Irodalmi tevékenységének javát a német és m. kultúra kapcsolatainak szolgálatába állította. 1944 – júl. 8-án deportálták Békásmegyerről, valószínűleg még aznap meghalt a lezárt vagonban. – F. m. Crescens (versek, Bp. 1905); Janus lelke (versek, Bp., 1909); Lidércke (r., Fráter Erzsébetről, Bp., 1935); Meseköltő a Dunán (elb., Bp., 1941); Hegedű és koldusbot (r. Rózsavölgyi Márkról, Bp., 1942); Gemma (r. Dante feleségéről, Bp., 1944). – Irod. Radó Antal: M. J. ajánlása (Kisfaludy Társ, Évl. 1936); Bóka László: M. J. (Magy. mártír írók, Bp., 1947); Katona Ferenc-Dénes Tibor: A Thália története (Bp. 1954); Várkonyi Nándor: Írók magukról (Jelenkor, 1962); Siptár Ernő: Emlékezés M. J.-re (Jelenkor, 1962); Sós Endre: A Tragédia fordítójának tragédiája (Magy. Nemzet, 1964. 158. sz.).