Kezdőlap

Mohl Antal (Kapuvár, 1836. ápr. 10.Győr; 1916. dec. 28.): r. k. püspök, tanár, író. A bécsi Pazmaneumban tanult. 1857-től győri teológiai tanár, 1883-tól kanonok, 1901-től káptalani, 1902-től püspöki helynök, 1905-től nagyprépost és szerbiai választott püspök. – F. m. A Mária kongregációk története, különös tekintettel hazánkra (Győr, 1898); Győr eleste és visszavétele (Győr, 1914). – Irod. Mohl Adolf: Győr egyházmegyei jeles papok (Győr, 1936).