Kezdőlap

Mojs (?? , 1280. szept. 26. és 1281, jan. 2. között): nádor. ~ nádor (? – ? , 1235 előtt) fia. 1245-ben szerepel először. 1251-től 1256-ig főlovászmester. 1252-ben az ausztriai m. sereg egyik vezére. 1254 – 56-ban gorai ispán, 1256 – 58-ban asztalnokmester, 1260 – 63-ban Béla szlavón hg. tárnokmestere, 1260 tól 1265-ig somogyi, 1264-ben bihari, 1265 – 67-ben varasdi ispán. V. István alatt 1270 – 72-ben nádor, majd az áruló Gutkeled Joakim helyett 1272-ben szlavón bán. A Kun László alatti pártharcokban mint kir.-néi tárnokmester (1272 – 75) Erzsébet kir.-né oldalán vett részt, majd 1275-ben ellene fordult, s az ifjú Erzsébet (Izabella) kir.-nét szolgálva 1273-tól 1276-ig somogyi, 1274 – 75-ben szepesi ispán, 1275-ben kir.-néi udvarbíró, 1276-ban országbíró, 1277 – 79-ben kir.-néi tárnokmester. Kaposábrányban (Somogy vm.) ciszterci monostort alapított. – Irod. Wertner Mór: Az Árpádok családi története (Nagybecskerek, 1892); Karácsonyi János: Magyar Sibilla (Turul, 1922 – 23); Jakubovich Emil: Kun Erzsébet nőtestvére (Turul, 1922 – 23).