Kezdőlap

Mokry Endre (Monostorszeg, 1827. ápr. 26.Bp., 1889. jan. 1 5.): vízépítő mérnök. Sámuel bátyja. Tanulmányait Bécsben és a pesti Mérnöki Intézetben végezte 1848-ban. Működését még az évben a Ferenc-csatornánál kezdte. Részt vett a szabadságharcban. Világos után közkatonának sorozták be, s mérnöki pályafutását 1851-ben kezdhette újra ugyancsak a Ferenc-csatornánál. 1852-ben a bécsi General-Bau-Direction a módosi (Torontál vm.) kirendeltség vezetésével bízta meg. 1854-től a Bega-csatorna mérnöke, majd 1870-től vezetője. 1873-tól a közmunka- és közlekedésügyi min.-ban teljesített szolgálatot, 1876-tól orsz. középítési felügyelő a Délvidékre kiterjedő körzettel. 1888-tól a dunai osztály vezetője volt haláláig. Kéziratos térképeit az Orsz. Levéltár őrzi. – F. m. A bánáti vizek szabályozásának történeti ismertetése (Magy. Mérnök és Építész Egyl. Közl. 1880). – Irod. Fodor Ferenc: Magyar vízimérnököknek…munkálatai (Bp., 1957).