Kezdőlap

Mokry Sámuel (Monostorszeg, 1832. máj. 8.Bp., 1909. jún. 10.): az első magyar búzanemesítő. ~ Endre öccse. Az ev. teológiai és a keszthelyi gazdasági tanintézet elvégzése után, 1864-ben kezdett el gazdálkodni. Több külföldi tanulmányutat tett. 1867-ben a Békés megyei Gazdasági Egyesület titkára és az egyesület Értesítőjének szerk.-je lett. Az 1863. évi nagy aszály után a szárazságnak jobban ellenálló, jól bokrosodó és nagy kalászt fejlesztő búzát igyekezett előállítani. Nemesített búzáját a gazdák előszeretettel termesztették. Nemesítési munkájának eredményeit előbb szaklapokban közölte, majd az első m. búzanemesítési szakkönyvben foglalta össze. – F. m. Beszélgetések a búzatúltermelés káros volta felett (Pest., 1871); Búzanemesítés (Gyula, 1875); Mezei gazdaságunk reformjáról (név nélkül, Gyula, 1881). – Irod. Grabner Emil: A gazdasági növények nemesítése (Bp., 1908); Fabriczius Endre: A magyar növénynemesítés (Bp., 1921); Rapaics Raymund: A magyar biológia története (Bp., 1953); Lelley János – Rajháthy Tibor: A búza nemesítése (Bp., 1955); Szabó Miklós: M. S. a búzanemesítés egyik úttörője (1832 – 1920 (Magy. Mezőgazdaság, 1964).