Kezdőlap

Mokry-Mészáros Dezső, Mészáros Dezső (Sajóecseg, 1881. ápr. 5.Miskolc, 1970. jan. 9.): autodidakta festő. 1903-1904-ben a magyaróvári Gazdasági Ak.-n folytatott tanulmányokat. 1905-től gazdálkodásból élt. Első rajzai: mikroszkopikus metszetek és saját növény- és rovargyűjteményei nyomán kialakított fantasztikus tájképek. 1910-ben rendezte első kiállítását a bp.-i Művészházban. Bejárta egész Európát, kiállításokat rendezett (Párizs, 1912, Helsinki, 1913), zoológiai és régészeti expedíciókban vett részt (É-Afrika, Ceylon), Töröko.-ban és Oroszo.-ban is megfordult. Többször járt Capri szigetén, ahol Gorkijjal is kapcsolatba került. Az I. világháború alatt Miskolcon élt. 1924-ben kapcsolatba került a Spirituális Művészek, majd a Magy. Képírók csoportjával, rendszeresen szerepelt kiállításaikon. A 30-as évek elején több önálló kiállítását rendezte meg a Tamás Galéria. Érdeklődése egyre inkább a magyarság keleti kapcsolatai felé fordult. 1941-ben szerepelt utoljára a Nemzeti Szalonban; 1945-ben belépett a Magyar Művészek Szabad Szervezetébe. 1948-ban költözött vissza a fővárosból Miskolcra, kerámiák készítésével foglalkozott. Elhatalmasodó szembaja miatt az 50-es években minden művészi tevékenységet abbahagyott. Élete utolsó évtizedében már csak néhány feljegyzést készített. Művészetének legmaradandóbb alkotásai korai rajzai és festményei, melyeken a természeti megfigyelések eredménye különös színvilágú látomásokkal párosul. (Élet idegen planétákon). Olajképein egzotikus úti élmények és régen kihalt állatfajtákról alkotott elképzelései ötvöződnek primitív festői felfogásban. Ugyancsak festményein és nagy méretű tusrajzain a falusi élet és a magyar táj is megjelenik. A m. naiv festők munkásságához leginkább késői, falusi jelenetekkel díszített, kerámiakorongjai kapcsolódnak. Emlékkiállítását 1978-ban a miskolci Herman Ottó Múz.-ban rendezték meg. Művei a MNG-ban, a miskolci Herman Ottó Múz.-ban, Kecskeméten a Magy. Naiv Művészek Múz.-ában, munkásságának összegyűjtött dokumentumai az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjánál találhatók. – Irod. Beke László: M. M. D. (Valóság, 1969. 6. sz.).