Kezdőlap

Moldován Gergely (Szamosújvár, 1845. márc. 12.Kolozsvár, 1930. júl. 6.): etnográfus, irodalomtörténész, egyetemi tanár. Kolozsvárt jogot végzett. 1872-től ügyvéd, 1876-tól Erdélyben tanfelügyelő, 57 isk.-t szervezett. 1886-tól 1919-ig a kolozsvári egy.-en a román nyelv és irodalom tanára. 1906 – 1907-ben. az egy. rektora. Tudományos és szépirodalmi munkáiban és különösen politikai röpirataiban a román – magyar közeledés eszméjét szolgálta a történeti Mo. fenntartása szellemében, s ezért mint román embert a román nemzetiségi mozgalom nacionalista vezetői igen élesen támadták. – F. m. Román népdalok és balladák (Kolozsvár, 1872); Román közmondások (Kolozsvár, 1882); Koszorú a román népköltészet virágaiból (Kolozsvár, 1884); A románság (I – II., Nagybecskerek, 1895 – 1896); Alsófehérvármegye román népe (Nagyenyed, 1899); A magyarországi románok (Bp., 1913).