Kezdőlap

Moletz Béla (Szentes, 1874. dec. 21.Bp., 1945. márc. 3.): tanár. Tanulmányait Bp.-en és Strassburgban végezte. 1898-ban tanári oklevelet szerzett, s a szentesi gimn. tanára lett. Főleg a szórend kérdéseit tanulmányozta. Az MTA új nagyszótárának volt munkatársa. – F. m. A régi magyar szórend (Bp., 1896); A magyar szórend történeti fejlődése (Bp., 1900); Szórendi tanulmányok (Bp., 1915); A nyelvújítás korának nyelvszépítő törekvései (I – II., Szentes, 1928 – 29); A magyar szórend esztétikája (Bp., 1933).