Kezdőlap

Mollináry Antal, 1854-től lovag, 1872- től báró (Titel, 1820. okt. 1.Albate, 1904. okt. 27.): táborszernagy. 13 éves korától a tullni utász- és hidászisk.-ban tanult hadapródként. 1836-ban hadnagy lett és a gyalogsághoz került, majd 1843-tól a vezérkarnál teljesített szolgálatot. 1848-ban a császári hadsereg tisztjeként az olaszok ellen harcolt. 1849 után a lombard-velencei utász-hidász csapatok, majd 1859-ben tábornoki rangban az anconai erőd parancsnoka volt. 1866-ban része volt a Custozzánál az olaszokon aratott győzelemben (jún. 26.), de néhány nappal későbbi königgrätzi szereplése (júl. 3.) már nem volt sikeres a poroszokkal szemben. 1870-től a zágrábi, majd 1878-ban előbb a brünni, azután a lembergi hadtest parancsnoka volt. 1879-ben táborszernagyként vonult nyugalomba (Lombardia). 1867-től a kecskeméti 38, sz. közös gyalogezred (Mollináry-bakák) ezredtulajdonosa volt. – M. Sechsundvierzig Jahre im österreich-ungarischen Heere (I – II., Zürich, 1905).