Kezdőlap

Molnár Aladár (Veszprém, 1839. febr. 7.Gleichenberg, Ausztria 1881. aug. 16.): pedagógus és művelődéspolitikus az MTA l. tagja (1867). Pápán bölcseleti és hittudományi tanfolyamot végzett. Előbb ref. papi pályán működött, 1862-től a ref.-ok pesti főisk.-jának bölcselettanára volt. 1867-ben a vallás- és közoktatásügyi min: ba került, 1872-ben a min.-tól megválva a nagyvázsonyi kerület ogy.-i képviselője. Részt vett az 1868-iki népoktatási törvény előkészítésében, tanítóképzők szervezésében. Az 1874. évi III. orsz. tanítógyűlés elnöke volt. – F. m. Tanügyi tanulmányok (Pest, 1871); Gazdasági népoktatás (Bp., 1872); A néptanítók nyugdíjazása, özvegyeik és árváik gyámolítása külföldön és hazánkban (Bp., 1872); A nőképzés hazánkban és a budapesti állami felsőbb leányiskola (Bp., 1877); A közoktatás története Magyarországon a XVIII. században (Bp., 1881). – Irod. Tanárky Gedeon: Emlékbeszéd M. A. felett (MTA Emlékbeszédek, Bp., 1884).