Kezdőlap

Molnár Albert (Gyulafehérvár, 1901. szept. 16.Bp., 1961. szept. 15.): nyelvoktató, lexikográfus. Tanulmányait a bécsi és kolozsvári egy.-en végezte, szociológiából szerzett doktori oklevelet. 1920-tól Bécsben nyelvoktatással foglalkozott, 1932-től a SZU-ban a moszkvai Világgazdasági és Világpolitikai Intézet tudományos munkatársa. 1935- től Kolozsváron tisztviselő, 1945-től Bp.-en a közellátási kormánybiztosságon, majd a Gazdasági Főtanácsban, a Jóvátételi Hivatalban, a Külkereskedelmi Igazgatóságon működött, 1955-től az Akadémiai Kiadó lexikon szerkesztőségének felelős szerk.-je. Jelentős volt lexikográfiai munkássága, elsősorban a lexikonszerkesztésre vonatkozó több elvi és gyakorlati útmutatója. Ezek segítségével indult meg nagyobb méretekben a lexikonok szerkesztése. Összeállította és annotálással látta el az enciklopédia szerkesztésére vonatkozó szerkesztéstechnikai szakirodalmat. Esztétikatörténeti munkái kéziratban maradtak.