Kezdőlap

Molnár Antal (Szamosújvár, 1847. nov. 17.Bp., 1902. jan. 6.): levéltáros, az örménység kutatója (armenológus). Jogi tanulmányait Kolozsvárt végezte. 1870-ben városi levéltárnok Szamosújvárt. 1871-től 1878-ig és 1884-tól 1902-ig Szamosújvár szabadelvű párti ogy.-i képviselője. 1892-től 1902-ig a képviselőház jegyzője. 1879-ben a Magyar Lapok c. ellenzéki napilap szerk.-je. 1880 – 81-ben a Magyarország és Nagyvilág szerk.-je. A bp.-i egy. jogi karán magántanári képesítést nyert. A Hírlapírók Nyugdíjintézetének titkára. A töröko.-i örmény kisebbségi harc támogatója. Számos örmény tárgyú cikke jelent meg az Armenia c. folyóiratban és a napilapokban. – F. m. A középkor története (I – II., Bp., 1881). – Irod. Szongott Kristóf: M. A. (Armenia, 1902. 2. és 1906. 11. sz.)