Kezdőlap

Molnár Borbála (Sátoraljaújhely, 1760. aug. 25.Hajdúbagos, 1825. jan. 30.): költő. Apja nemesi származású malombérlő. 14 évig tartó boldogtalan házasság után 1791-ben özvegyen maradt. Ezután Mikes Anna grófnő társalkodónője volt Erdélyben 22 éven át. Versei sok elismerést szereztek számára; korának több ismert írójával (köztük Édes Gergellyel, Ráday Gedeonnal, Gvadányi Józseffel és Kazinczy Ferenccel) is kapcsolatban állt. – M. Molnár Borbála munkáji (I – IV., Kassa, 1793); Főstrázsamester Csizi Istvánnak nemes Molnár Borbálával. . . verses levelezései (Pozsony, 1797); Barátsági vetélkedés (Kolozsvár, 1804); Szerentsétlen indulat… (Kolozsvár, 1804). – Irod. Gálos Rezső: M. B. (Irod. tört. Közl. 1938.)