Kezdőlap

Molnár Gergely (?? , 1564): protestáns tanár. 1554-től a wittenbergi egy.-en tanult. 1556-ban hazatérvén, a kolozsvári isk. vezetését vette át. Elementa Grammaticae Latinae c. tankönyvét (1556) még a 19. sz. elején is használták. – F. m. Catechesis (Scholae Claudiopolitanae, Claudiopoli, 1564); Prima Doctrinae Christianae Rudimenta (Claudiopoli. 1564); Thomae Linacri Grammatices (Claudiopoli, 1 566). – Irod. Török István: A kolozsvári ev, ref. kollégium története (I., Kolozsvár, 1905).