Kezdőlap

Molnár Géza (Pest, 1870. szept. 7.Bp., 1933. dec. 19.): zenetörténész és esztéta. Bölcsészeti és jogi tanulmányait Bp.-en, a zeneit Lipcsében végezte. 1900-ban a Zeneak. tanára lett. 1905-től egy.-i magántanár, 1918-tól a bp.-i tudományegy.-en a zenetudomány rk. tanára. 1920-tól a Pester Lloyd zenekritikusa. Cikkei, tanulmányai, zenekritikái m. és külföldi folyóiratokban jelentek meg. Az Encyclopaedia Britannica munkatársa volt. – F. m. A magyar hangsor akusztikai megvilágításban (Bp., 1900); Bevezető a zenetudományba (Bp., 1901); A zene elmélete (Bp., 1901); Általános zenetörténet (I – II., Bp., 1911, 1916); A zene a szocialista társadalomban (Bp., 1919). – Irod. Fodor Gyula: M. G. (Zenei Szle, 1918. 6. sz.); Hubay Jenő: M. G. (Zeneműv. Főisk. Évk. 1933 – 34.)