Kezdőlap

Molnár József (Csenger, 1905. jún. 9.Bp., 1986. dec. 30.): irodalomtörténész. A debreceni Tudományegy.-en szerzett tanári oklevelet. 1932-1945-ig Hajdúnánáson, majd Debrecenben tanított. 1945-ben Bp.-re került, ahol az ELTE (Eötvös Loránd Tudományegy.) Gyakorló Gimn.-ának m. szakos tanára lett. 1951-1955-ig a Tankönyvkiadó Vállalat munkatársaként gimn.-i irodalmi tankönyvek szerkesztése volt a feladata. Ezután ismét tanárként, később szakfelügyelőként dolgozott nyugdíjba vonulásáig, 1970-ig. A Magyar Nyelv Értelmező Szótárának és Jókai Mór művei kritikai kiadásának munkatársa volt. A felvilágosodás és reformkor magyar irodalmával foglalkozott. Jókai Mór keletkezéstörténetileg nagy jelentőségű noteszeinek elemzése is az ő nevéhez fűződik. E témában a harmincas években a Debreceni Szemle c. lapban közölt tanulmányokat. Foglalkozott családtörténeti kutatásokkal is – F. m. Görög Demeter (Bp., 1975); Kölcsey Ferenc testamentuma (Julow Viktorral, Bp., 1983).– Irod. Nagy Miklós: M. J. (Irod. tört. Közl., 1986. 4. sz.).