Kezdőlap

Molnár Kálmán (Nagyvárad, 1881. ápr. 7.Bp., 1961. márc. 29.): közjogász, egyetemi tanár, az MTA I. tagja (1942 – 49). Bp.-i és külföldi egy.-eken folytatott tanulmányok után 1907-ben az egri jogok. tanára. 1911-ben egy.-i magántanári képesítést szerzett, 1923-ban a Jogakadémiai Tanárok Orsz. Egyesületének alelnöke, 1925-től pécsi, majd 1945 – 49 között a bp.-i egy.-en a m. közjog. ny. r. tanára. 1944-ben a nyilasok a nagykanizsai internáló táborba hurcolták. 1944-től 1945-ig tagja volt az ideiglenes ngy.-nek. Értékes könyvtárát Pécsről távozásakor az egy. közjogi szemináriumának adományozta. Konzervatív legitimista felfogású volt. Alkotmányfejlődésünk irányával, valamint a szentkorona-tannal foglalkozó tanulmányai és cikkei széles körű vitát váltottak ki; az utóbbi kérdésekben Eckhart Ferenc polgári történelmi szemléletével került szembe. – F. m. Esküdtszékünk (Nagyvárad, 1903); Kormányrendeletek (Eger, 1911); Döntvényeink jogi természete (Eger, 1913); Alkotmányos jogrendünk és a közjogi provizórium (Pécs, 1926); Magyarközjog (I – II., Pécs, 1926 – 28); A szentkorona-tan kifejlődése és mai jelentősége (Pécs, 1927); A szentkorona jegyében (Pécs, 1931); A magyar jogszemlélet néhány alapvonása (Pécs, 1932); A főkegyúri jogról (Miskolc, 1932); Államelméletek lecsapódásai a tételes alkotmányjogban (Bp., 1932); Összegyűjtött kisebb tanulmányai és cikkei (I – II., Pécs, 1933); Alkotmányjogi reformjaink az 1937. és 1938. években (Pécs, 1938); Mentelmi jogunk jogalapja és kodifikálása (Magy. Jogászegyleti Ért. 1938). – Irod. Zsedényi Béla: M. K. Magyar közjoga (Miskolc, 1931); Eckhart Ferenc: A magyar alkotmányfejlődés (Bp., 1931); Bölöny József: Mentelmi jogunk alapjának kérdéséhez (Válasz M. K. előadására, Magy. Jogászegylet Ért. 1938).