Kezdőlap

Molnár Kata (Nagykanizsa, 1899. dec. 26.Bp., 1967. jún. 11.): író, Baumgarten-dijas (1939). Soós László író felesége. Közgazdasági, majd zenei tanulmányokat folytatott, végül az irodalom felé fordult. Jóllehet életkoránál fogva az idősebb nemzedék tagja volt, indulásának időpontja mégis a Nyugat harmadik nemzedékének tagjává tette. A lélektani regény műfaját gazdagította izgalmas alkotásokkal. Első műveiben inkább saját életének élményeiből merített, s a női lélek árnyalt, finom rajzát adta. Később a cselekményt csak másodlagos elemnek tekintette, s egy újfajta szemléletmód jegyében igyekezett megragadni az emberi élet legfontosabb csomópontjait. 1945 után hosszú ideig egy-két elbeszélése jelent meg csupán. 1955-ben jelentkezett újra elbeszéléskötettel, majd az ifjúsági irodalomban tett érdekes kísérleteket. – M. Égnek a mécsek (r., Bp., 1936); Nyári közjáték (r., Bp., 1937); A lélek készülődik (r., Bp., 1938); A föld alatti folyó (r., Bp., 1940); Anyák születnek (elb., Bp., 1955); A mandarinkalap (ifjúsági r., Bp., 1959). – Irod. Görgey Gábor: M. K.: Anyák születnek (Új Hang, 1956); Rónay György: Az olvasó naplója (Vigilia, 1956); Bárány Tamás: M. K. halálára (Élet és Irod., 1967. 24. sz.); Rónay László: Az Ezüstkor nemzedéke (Bp., 1967); Radnóti Miklós: M. K. Égnek a mécsek (Próza, Bp., 1971).