Kezdőlap

Molnár René (Újvidék, 1896. febr. 16.SZU, 1942. nov. 5.): ügyvéd. ~ Erik öccse. Bp.-en nyert jogi doktori oklevelet s a 20-as évek elején nyitott ügyvédi irodát. 1925-től az MSZMP, 1930-tól a KMP tagja és megbízott ügyvédje volt, aki kapcsolatot teremtett a letartóztatott kommunisták és a pártvezetőség között. Sallai Imre és Fürst Sándor védelmét is részben ő látta el, 1932-ben ezért letartóztatása elől előbb Bécsbe, majd a SZU-ba menekült, ahol a Marx-Engels-Lenin-Intézet, később a Gorkij Irodalmi Ak. munkatársa volt. 1938 tavaszán letartóztatták és a sztálini törvénysértések során kivégezték.. – Irod. Domonkos József: „…emlékezz proletár! ” Sallai Imre és Fürst Sándor pere (Bp., 1962).