Kezdőlap

Molnár Tibor (Somogyvár, 1925. szept. 30.Bp., 1975. aug. 1.): újságíró, szerkesztő. A bp.-i tudományegy. állam- és jogtudományi karára iratkozott be. 1944-ben munkaszolgálatra vitték, ahonnan a Honvédelmi Min. légoltalmi osztályára vezényelték. Kapcsolatba került az antifasiszta ellenállási mozgalom katonai szárnyával. Segédkezett az illegálisan megjelentetett Szabadságharc c. újság szerk.-ében, terjesztésében. 1944. nov. 9-én letartóztatták, hűtlenség és nemzetvezető-gyalázás vádjával 3 évi fogházra ítélték. Sopronkőhidára, majd Mauthausenbe és végül a bajoro.-i Bernauba hurcolták. 1945. máj.-ban hazatért, folytatta egy.-i tanulmányait. 1948. júl.-ban a FKgP orsz. központjában a népbírósági ügyek előadója lett, majd az orsz. személyügyi osztály vevezetőh.-e. 1951-ben a Magy. Rádió agitációs-propaganda osztályára került, szerk.-ségi titkár, újságíró, szerk., rovatvezető, majd a belpolitikai adások főszerkesztőségének vezetője volt. – F. m. Harc a bürokrácia ellen (Bp., 1952); Hosszú az út (visszaemlékezések, Bp., 1962).