Kezdőlap

Molnár Viktor, Kaposi Molnár (Krizba, 1826. júl. 2.Hosszúfalu, 1882. febr. 1.): ev. pap. ~ Viktor (1859 – 1918) apja. Teológiai tanulmányait Lipcsében végezte. 1851-től m. tanító Brassóban, 1853-tól zajzoni, 1858- tól brassói, 1860-tól hosszúfalualszegi pap. Jelentős munkát végzett a népisk., a kölcsönkönyvtár, a konyhakertészet, a népművelés terén, része volt abban, hogy a barcasági m. ev. egyházközségek az erdélyi szász egyházkerületből kiválva 1880-ban a tiszai ev. egyházkerülethez csatlakoztak. – F. m. Dr. Luther Márton kiskátéja (Brassó, 1852; sok kiadást ért meg, 1920 után is kiadták). – Irod. Józsa Mihály: Emlékezés Kaposi M. V. ág. ev. magyar lelkészre (Bp., 1901).