Kezdőlap

Molnár Vince (Chinora, 1862. júl. 19.? ): tanár, geográfus. Tanulmányait a budai pedagógiumban végezte. Több helyen volt polgári isk. tanár, a bp.-i vakok intézetében is működött. Újszerű térképét és földgömbjét, amelynek lényege abban állt, hogy a különböző földrajzi fogalmakat különféle tapintási érzetet keltő anyagokkal lehet érzékelni, a vakok oktatására ajánlotta fel. Később a Braille-íráshoz hasonló módon szerkesztett térképeket nemcsak Mo.-ról, hanem minden kontinensről és országról a vakok oktatásának céljára. – Irod. Irmédi-Molnár László: A térképészet története (Bp., 1967).