Kezdőlap

Molnár Zsigmond (Marosvásárhely, 1826. jún. 25.Marosvásárhely, 1899. jún. 9.): ügyvéd, író. 1847-ben, elvégezvén a nagyenyedi ref. kollégiumban a jogi tanfolyamot, a kir, táblánál lett írnok. A szabadságharc alatt a Zeyk Miklós-féle szabadcsapatba állott, később Dembinszky hadtestében szolgált. Világos után Marosvásárhelyen telepedett le, ahol a közrendű székelység közbirtokossági és erdőhasználati jogait védte a hatalmasok túlkapásaival szemben. 1867-ben ügyvédi irodát nyitott. Verseket is írt és cikkeket különböző erdélyi lapokba. Tolnai Lajoshoz szoros barátság fűzte, együtt alapították 1879-ben Marosvásárhelyt a Kemény Zsigmond Társ.-ot.