Kezdőlap

Molnos Dávid (Nagyajta, 1778Kolozsvár, 1836. aug. 16.): író, tanár. Tanult a kolozsvári unit. kollégiumban, Bécsben és Jénában. 1802-től a kolozsvári unit. kollégium tanára, 1812-től 1932-ig ig.-ja. Több cikket írt az Erdélyi Múzeum 1815-ös és 1816-os évfolyamába, levelezésben állt Kazinczy Ferenccel, Thuküdidészt is fordított. Sok halotti prédikációja jelent meg nyomtatásban. – F. m. A vallásnak a nemzetek sorsába való béfolyásáról (Kolozsvár, 1807). – Irod. Gál Kelemen: A kolozsvári unitárius kollégium története (Kolozsvár, 1935).