Kezdőlap

Monetarius István, Kincses, Münzer (Körmöcbánya, 16. sz. eleje): zenetudós. Valószínűleg Bécsben tanult. Az egyik legrégibb mo -i zeneelméleti mű szerzője. – M. Epithome utriusque musices (Krakkó, 1518). – Irod. M. I. (Magy. Könyvszle, 1876 és 1879); Isoz Kálmán: Körmöcbánya XV – XVI. századi zenészeiről (Zeneközlöny, 1908. 14. sz.).