Kezdőlap

Monoszlói András, Monoszlai (Nagyvárad, 1552Bécs, 1601. dec. 11.): r. k. püspök, egyházi író és szónok, hitvitázó. Nemesi családból származott, Bolognában, majd Bécsben tanult. 1574-től a nagyszombati latin isk.-ban tanár. Később pozsonyi kanonok, prépost, végül veszprémi püspök. Az ellenreformáció kat. hitvitázó irodalmában Telegdi Miklós munkásságát folytatta, Pázmányét pedig előkészítette. Számos. m. és latin nyelvű vitairatot, teológiai munkát írt, de csak egy részük jelent meg nyomtatásban. – F. m. Apologia (Nagyszombat, 1588); De cultu imaginum (Nagyszombat, 1589); De invocatione et veneratione Sanctorum (Nagyszombat, 1589); De gratia ac libero hominis arbitrio et de voluntate Dei (Nagyszombat, 1600). – Irod. Rónay György: M. A. (Theológia, 1937); Peisch Alajos: M. A. (Bp., 1941.)