Kezdőlap

Montecuccoli, Raimondo gróf, 1651-től herceg (Montecuccoli, Itália, 1609. febr. 21.Linz, Ausztria, 1680. okt. 16.): császári tábornagy, katonai író. Olasz főnemesi család sarja, császári zsoldban végigharcolta a harmincéves háborút, 1635-ben ezredes, 1648-ban a bécsi Haditanács tagja. 1655-ben honfiúsítást nyert. 1658-ban tábornagy lett. 1660-ban győri főkapitány és a mo.-i császári sereg főparancsnoka. Kemény János erdélyi fejedelem tehermentesítésére a Dunántúlon készült megtámadni a törököket, a Haditanács azonban seregével Erdélybe küldte. A hosszú vonulás, az éhínség seregét tönkretette, s így Kolozsvár bevétele után visszavonult, magára hagyva a törökkel szemben Keményt. A felzúdult mo.-i közvélemény előtt röpiratban védelmezte magát; vádjait Zrínyi Miklós utasította vissza. A következő években tétlenül nézte, hogy Várad, Érsekújvár, majd Újzerinvár török kézre kerülnek. 1664. aug, 1-én Szentgotthárdnál nagy ütközetben megverte a török sereget, győzelmét azonban kiaknázni nem tudta, s a vasvári békében (1664. aug. 10.) a bécsi udvar a törökök minden hódítását elismerte. A továbbiakban nem működött Mo.-on. A maga korának neves hadtudományi írója; emlékirataiban a mo.-i harcokról is részletesen megemlékezett. -F. m. Ausgewählte Schriften des Raimund Fürsten Montecuccoli (I – IV., kiadta A. Veltré, Wien, 1899). – Irod. C. Campori: R. M. (Firenze, 1877); Perjés Géza: A „metodizmus” és a Zrínyi-M. vita (Századok, 1961 – 1962).