Kezdőlap

Monti, Alessandro, báró (? , 1818? , 1854): honvéd ezredes, olasz szabadságharcos. 1848-ban a bresciai forradalom kitörésekor kilépett a császári hadseregből s Piemont szolgálatába állt. A piemonti kormány követeként került Mo.-ra, a novarai vereség után nem tért vissza Itáliába, hanem felajánlotta szolgálatait Kossuthnak, aki az 1849. márc.-tól szervezés alatt álló olasz légió vezetését bízta rá. A légió központja 1849. júl.-ban Szeged volt, létszámra ekkor megközelítette az ezer főt. A temesvári csata után Töröko.-ba menekült, majd visszatért Piemontba. – Irod. F. Bettoni-Cazzago: Gli Italiani nella guerra d’Ungheria (Milano, 1887); A. Pierantoni: Il colonnello A. M. e la legione Italiana in Ungheria (Roma, 1903); Berkó István: Az 1848/49. évi magyar szabadságharc olasz légiója (Hadtört. Közl. 1926); Jászay, Maddelene: L’Italia e la rivoluzione Ungherese (Bp., 1948).