Kezdőlap

Mónus Illés (Balta, Oroszo. 1888. márc. 8.Bp., 1944. nov. 2.): újságíró, eredetileg cipőfelsőrész-készítő. 1908-ban a Cipőfelsőrészkészítők Lapját szerk. 1911-ben a Népszava kiadóhivatali tisztviselője lett. A bőrmunkásszövetség megalakulása után a Cipész, majd a Bőripari Munkás szerk.-je. A Tanácsköztársaság idején a Szövetséges Központi Intézőbizottság tagja, a jobboldali szakszervezeti ellenzékhez tartozott. 1921-ben a Népszava kiadóhivatalában osztályvezető. 1927-től az MSZDP pártvezetőségének tagja, majd főtitkára és vezető ideológusa. 1934-től 1938-ig a Szocializmus, 1934-től 1939-ig a Népszava főszerk.-je. Ács Tamás néven számos szocialista agitációs füzetet fordított. 1944. márc. 19-én a Gestapo letartóztatta, 1944. okt. 15-én megszökött, de a nyilasok a Szálasi-puccs után elfogták és meggyilkolták. – F. m. Kunfi Zsigmond (emlékbeszéd, Bp., 1929); Az agrárkérdésről (Bp., 1930); A szocializmus világképe (Bp., 1937); Mire van szükség rendkívüli időkben? (Bp.. 1940): Három előadás a szocializmus problémáiról (Bp., 1943); A modern szocializmus elmélete (Bp., 1945); A szocializmus alapfogalmai (Bp., 1945). – Irod. Gárdos Mariska: Kukoricán térdepelve (Bp., 1964).