Kezdőlap

Mór, Szent (II. sz.): püspök, első írónk. Pannonhalmán, a Benedek-rend 1001-ben felszentelt monostorában tanult, később pannonhalmi apát, majd 1036-tól 1064-ig pécsi püspök. Az 1060-as években írta meg hallomásból a Zobor-hegyi két lengyel remete, Zoerard és Benedek életét. – M. Legenda S. S. Zerardi et Benedicti (Madzsar Imre kiadása a Scriptores Rerum Hungaricarumban, II., Bp., 1938). – Irod. Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei (Bp., 1931).