Kezdőlap

Moravek Endre (Léva, 1902. ápr. 22.Bp., 1971. okt. 4.): könyvtáros. A bp.-i tudományegy.-en szerzett görög–latin szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet. Az Orsz. Bibliográfiai Központban díjtalan gyakornok, majd az Egyetemi Könyvtárba került (1926), ahol később a feldolgozó osztályt vezette. Elkészítette első nagyobb könyvészeti munkáját: A magyar klasszika filológiai irodalom bibliográfiája 1901–1925 (Bp., 1930) címmel. Vendégkönyvtáros volt a lipcsei Deutsche Büchereiben (1930). Felismerte a német fasizmusnak a Duna-medence népeit is fenyegető veszélyét; ennek hatására írta a Magyar Szemlében és más folyóiratokban nemzetiségi tárgyú cikkeit. Áthelyezték a Vallás- és Közoktatásügyi Min. nemzetiségi iskolaügyi osztályára. A hazai németség fasizálódása ellen küzdött. Nyugdíjazásáig az MTA Könyvtárában dolgozott (1948–62), a könyvtár feldolgozó osztályt vezette, s az általa megvalósított katalogizálási reformok révén színvonalas katalógushálózat épült ki. Több tanulmányban foglalkozott a katalogizálás elvi kérdéseivel. A könyvtárosok nemzetközi együttműködésének megkönnyítésére írta a Verzeichnis ungarischer Fachausdsücke und Abkürzungen aus dem Buch- und Bibliothekswesen mit Übersetzung ins Deutsche, Französische und Englische (Wien, 1958) c. művét, melyet a következő évben a Weger Imrével közösen szerk. Magyar könyvészeti kifejezések és rövidítések kis orosz szótára követett. Hivatali pályájának végén kezdett hozzá a Vocabularium abbreviaturarum bibliothecarii anyagának gyűjtéséhez. A tervezett három részből megjelent az első, az Abbreviaturae Cyrillicae (Bp., 1961) és a harmadik 8 kötete, az Index acronymorum selectorum (Bp., 1961–71), amely hozzávetőlegesen 160.000 rövidítés feloldását tartalmazza (Bodnár Bernáth Edit, Tulok Mária közreműködésével). – F. m. A lipcsei Deutsche Bücherei (Bp., 1932); Nagymagyarország nemzetiségei (Bp., 1934); Die neuen ungarischen Bibliotheksnormen (Wien, 1957); Kiadványtípusok a katalogizálás szempontjából (Bp., 1958). – Irod. Darabos Pál: Dr. M. E. (Könyvtáros, 1971. 11. sz.); Büky Béla: M. E. (Index acronymorum selectorum 5. instituta ad artes litterarumque spectantii cum siglis periodicorum additis, Bp., 1971. Függelék).