Kezdőlap

Móré Fülöp (?Mohács, 1526. aug. 29.): püspök, diplomata. Bolognában Beroaldnál tanult. A kancelláriában, majd az udvarban Szatmári György pártfogoltja. 1502-től 1516- ig kir. titkár, 1502 – 04-ben bácsi, 1504–09-ben budai prépost, 1506-ban a kir.-né udvarmestere, 1509-től 1520-ig egri prépost, 1510-ben esztergomi kanonok, 1520-tól 1524-ig pécsi prépost, 1524 – 26-ban pécsi püspök. 1508 – 14 között, majd 1520-ban Velencében követ. Követségei alatt élénk összeköttetésben állt olasz humanistákkal, Beroald és Regius egy-egy művét, Aldus Manutius, a velencei nyomdász Cicero leveleinek egy 1513-i kiadását ajánlotta ~nak. Megyericsei János epigráfiai munkáját ~ vitte Velencébe, így maradt fenn. Kedvelt volt mo.-i humanista körökben is (Piso Jakab egy epigrammát írt hozzá). Humanista körökben Philippus Cylanus vagy Cyulanus de Mora néven is említik. Mohácsnál esett el.