Kezdőlap

Móricz Sándor (Sepsikőröspatak, 1820. jan. 8.Nagyszeben, 1882. aug. 20.): honvédtiszt, tanár. A tullni utászati katonai szakisk.-ban és a bécsi egy.-en tanult. 1843- tól 1848-ig a II. székely határőrezred hadnagyaként a kézdivásárhelyi katonai normális isk. tanára. 1848 – 49-ben utász százados és a gyimesi és ojtozi szorosok erődítési munkálatait végezte. 1849. aug. 6-án Zsibónál letette a fegyvert. Bebörtönözték, 1852-ben szabadult. Ezután egy ideig a nagykőrösi ref. gimn. rajz- és számtantanára. 1859-től sepsiszentgyörgyi birtokán gazdálkodott. 1869 után újból katona, 1869-től 1879-ig alezredes és a szatmári 43-ik honvéd zászlóalj parancsnoka, 1872-től a Ludovika Ak., 1873-tól 1875-ig a nagyszebeni honvéd dandár parancsnoka. – Irod. Pálmay József: Háromszék vármegye nemes családjai (Sepsiszentgyörgy, 1903).