Kezdőlap

Morosini Tommasina (?? , 1300): István herceg felesége. Előkelő velencei családból származott. István hg.-gel 1249-ben lépett házasságra, melyből a későbbi III. András született. Férje halála (1277) után ~ minden erejével fiának trónra jutásáért küzdött, III. András megkoronázása után, 1292-ben Mo.-ra jött, ahol az „anyakirályné” (regina senior) és szlavón hg.-nő címet viselve a D-i részeket kormányozta.