Kezdőlap

Morvay Endre (Bp., 1887. nov. 5.Bp., 1961): köztisztviselő. A kolozsvári egy.-en 1910-ben középisk. tanári oklevelet szerzett. Jogi tanulmányait a bp.-i tudományegy.-en végezte (1913). 1914. ápr.-tól állott a főváros szolgálatában, s 1921-től foglalkozott a közüzemi ügyekkel. 1934-től ügyvezető tanácsnokként foglalkozott a három legnagyobb fővárosi közüzem, az Elektromos Művek, a Gázmű és a Vízmű irányításával. 1939-ben alpolgármesterré választották, ugyanakkor törvényhatósági örökös tag s a Fővárosi Közigazgatási Bizottság tagja lett. Bp. Székesfőváros Iskolán kívüli Népművelési Bizottsága másodelnöke volt (1944). 1945 után nyugdíjazásáig (1947) a főváros szolgálatában maradt.