Kezdőlap

Morvay István (Szatmárnémeti, 1904. nov. 16.Bp., 1970. ápr. 16.): ref. lelkész, szerkesztő. Bp.-en járt gimnáziumba. 1923-ban érettségizett. 1926-1931 között teológiát tanult. 1934-ben szentelték pappá. Harkányban, Pakson, Kecskeméten szolgált, a Magy. Ref. Külmisszió Szövetségnél (1931-1934), a Soli Deo Gloria (SDG) Ref. Diákszövetségnél (1934-1939) segédlelkész, majd vallásoktató Bp.-en (1939-1943). 1943. okt. 13-tól a Bp.-i Valéria-telepi egyházközség lelkésze 1956. ápr. 13-án történt felfüggesztéséig. 1956. ápr. 14.-1959. jan. 31-ig rendelkezés alatt állt. 1959. febr. 1-jétől haláláig intézeti (kórházi) lelkész volt Bp.-en. 1948-ban alapító szerk.-je Az Út c. ref. hetilapnak, amelyet az 1950. évf. első öt számáig szerkeszthetett. Számos cikke jelent meg egyházi lapokban. – Irod. Kádár Imre: Búcsú M. I.-tól (Ref. Lapja, 1970. 18. sz.).