Kezdőlap

Morvay Jenő (Tiszolc, 1902. aug. 1.Prága, 1945. máj.): festőművész, grafikus. Á. Pan tanítványaként a jeruzsálemi képzőművészeti ak.-n végezte tanulmányait. Ezután néhány évig a prágai Képzőművészeti Főisk.-n tanult, majd rajztanár különböző szlovákiai középisk.-kban. 1940-től a munkácsi zsidó gimn. ig.-ja. Tájképeket, portrékat, alakos kompozíciókat festett realista stílusban, a körvonalak hangsúlyozásával. Kedvenc technikája a linóleummetszés volt. Ezekből egy ciklust könyv alakban is kiadott (Grafika címen 20 eredeti linómetszet M. Brod előszavával, Munkács, 1938). Foglalkozott bábjátékkal is. Maga írta a színjátékokat és faragta a bábokat. 1944 tavaszán a német megszállók deportálták. 1945 után, amikor megtudta, hogy családja elpusztult, öngyilkos lett.