Kezdőlap

Mossóczi Zakariás, Rohosnik (Mosóc, 1542. máj. 12. körülBécs, 1587. júl. 20. v. 22.): r. k. püspök. 1562-ben nyitrai kanonok, trencséni főesperes, a káptalan képviselője az ogy.-en. 1574-től knini püspök és kir. tanácsos. 1578-tól váci, 1582-től nyitrai püspök. 1584-ben hosszas előkészületek után Telegdi Miklós esztergomi érseki helytartóval együtt kiadta a m. törvények gyűjteményét, az első Corpus Juris Hungaricit, amelynek anyagát azonban eredetileg Ilosvai István állította össze. – M. Decreta, constitutiones et articuli regum incl. regni Ungariae… (Tyrnaviae, 1584). – Irod. Iványi Béla: M. Z. és a magyar Corpus Juris keletkezése (Bp., 1926).