Kezdőlap

Mózes Viktor (Avasújfalu, 1895. júl. 8.Bp., 1975. dec. 16.): gyárigazgató. Fehérgyarmaton tanulta a szabómesterséget. 1914-től Bp.-en dolgozott és tagja lett a Mo.-i Szabómunkások és Munkásnők Szakegyletének. 1915-ben besorozták katonának, 1916-ban dezertált. Bp.-en élt illegalitásban, s a szakszervezetben és az MSZDP-ben tevékenykedett. Részt vett a polgári demokratikus forradalom tömegmozgalmaiban, 1919 elején tagja lett a KMP-nak. A Tanácsköztársaság idején a Vörös Hadseregben szakaszparancsnok. A Tanácsköztársaság bukása után az MSZDP-ben kommunista illegális munkát szervezett, amiért 1922-ben letartóztatták. Kiszabadulása után ismét az MSZDP-ben dolgozott, ahonnan 1924-ben kizárták. Részt vett az MSZMP megalakításában (1925. ápr.). Vezette az illegális párt titkárságát, majd Bécsbe, később a SZU-ba emigrált. Moszkvában mint szabó helyezkedett el. Tagja volt a KMP moszkvai emigrációs vezetőségének. 1930 végén a Nyugati Egy.-en tanult. A személyi kultusz idején Szibériába telepítették. 1954-ben visszatért Mo.-ra, 1955. febr.-tól a Vörös Október Férfiruhagyár szociális ig.-ja, egyben az üzemi bizottság tagja és a ker.-i Pártbizottság póttagja nyugdíjazásáig (1963). Az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja volt (1957–66). – Irod. Szántó Zoltán: Egy per – ötven év távlatából (Bp., 1978).