Kezdőlap

Mudrony Soma (Késmárk, 1841. nov. 27.Kisszlatina, 1897. okt. 19.): közgazdasági író és politikus. Egy.-i tanulmányait 1865-ben fejezte be a pesti egy. jogi karán. Először a kir. ítélőtábla joggyakornoka és a Fővárosi Lapok közgazdasági rovatának munkatársa. Az 1867-ben Eötvös József elnöksége alatt újjáalakult Orsz. Iparegyesület titkára, 1872-ben vezértitkár, 1874-től 1896-ig ig.-ja volt. 1875-től 1892-ig ogy.-i képviselő függetlenségi programmal. A dualizmus korában a Magyar Újság, a Hazánk, a Magyarország, a Hon, a Haladás és az Egyetértés közgazdasági rovatvezetője és főmunkatársa, az Iparegyesület kiadványainak szerk.-je. Nagy szerepet játszott a m. iparpolitika parlamenti és hírlapi propagálásában. – F. m. A vámügy és Magyarország közgazdaságának új szervezése (Bp., 1874); Iparpolitikai tanulmányok (Bp., 1877); A vámkérdés megoldása (Bp., 1896). – Irod. Ipari öntudatunk ébresztői (Kenéz Béla szerk., Bp., 1943).